Mapa pokrivenosti

Mapa pokrivenosti je informativnog karaktera. Na Vašoj adresi može biti dostupna veća ili manja brzina nego što je indikovano na mapi. Mapa pokrivenosti obuhvata Kostolca i naselje Kolište. Celo selo Klenovnik je pokriveno najvećom brzinom do 80 Mb/s!