Mapa pokrivenosti

Mapa pokrivenosti Kostolac februar 2023

Mapa pokrivenosti je informativnog karaktera. Na Vašoj adresi može biti dostupna veća ili manja brzina nego što je indikovano na mapi. Mapa pokrivenosti obuhvata Kostolca i naselje Kolište. Celo selo Klenovnik je pokriveno najvećom brzinom do 80 Mb/s!